W ramach grantu "Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016–2018" w naszej szkole realizowany jest projekt „Rozczytany Baborów – literatura źródłem inspiracji plastyczno-muzyczno-tanecznych”. Dzięki niemu, w trakcie warsztatów teatralnych powstała etiuda w reżyserii pani Grażyny Tabor, w której wystąpili uczniowie klas 7a i 7b.

patronat Eduko m

stopka m

 

 
22158276
22391064